Přečerpávací elektrárna

Přečerpávací elektrárna je zařízení, které využívá výškových rozdílů mezi dvěma nádržemi vodního toku k výrobě elektrické energie. Tento druh elektrárny využívá princip gravitačního potenciálu energie. Nejčastěji se nachází v horských oblastech a umožňuje energeticky využít vodu, která proudí z vyššího bodu do nižšího bodu.

Principem přečerpávací elektrárny je, že když je dostatek elektrické energie v síti, voda je čerpána z dolní nádrže do horní nádrže. Tímto procesem se potenciální energie vody zvyšuje. Když je naopak zapotřebí elektrické energie, voda je opět spuštěna dolů, čímž se pohání turbína, která generuje elektřinu.

Přečerpávací elektrárny mají výhodu v tom, že umožňují ukládání energie. Mohou fungovat jako druh baterie pro elektrickou síť, když je přebytek energie, a energii uvolňovat zpět do sítě, když je poptávka větší. Tím přispívají k vyrovnávání kolísání dodávky a poptávky elektrické energie.

Tento typ elektrárny je významný zejména v oblastech s proměnlivým výkonem z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární a větrné elektrárny, kdy mohou pomoci kompenzovat nepředvídatelnost těchto zdrojů.