Dynamo vs. alternátor

Alternátor a dynamo jsou oba zařízení sloužící k výrobě elektrické energie z mechanické energie, avšak liší se ve způsobu generování a charakteristikách produkovaného proudu. Zde jsou hlavní rozdíly mezi alternátorem a dynamem:

 1. Typ produkovaného proudu:
  • Alternátor: Generuje střídavý proud (AC), což znamená, že směr a velikost proudu se periodicky mění. To je přirozený formát elektrického proudu pro většinu elektrických sítí a zařízení.
  • Dynamo: Může generovat buď stejnosměrný proud (DC) nebo střídavý proud závislý na konstrukci a použití. Původní dynamo-elektrické stroje vytvářely obvykle stejnosměrný proud, ale modernější dynama často produkují střídavý proud.
 2. Konstrukce rotoru a statoru:
  • Alternátor: Má stator s cívkami (vinutími) v pevné poloze a rotor s rotačními magnety nebo elektromagnety. Když rotor rotuje kolem statoru, mění se magnetické pole v cívkách, což indukuje střídavý proud.
  • Dynamo: Může mít různé konfigurace rotoru a statoru. Některá dynama mají stacionární cívky (stator) a rotující magnety nebo cívky (rotor), zatímco jiná mají rotující cívky a stacionární magnety nebo elektromagnety.
 3. Typ použitého proudu:
  • Alternátor: Je vhodný pro většinu moderních elektrických sítí a zařízení, která vyžadují střídavý proud.
  • Dynamo: Bývala používána především v historických aplikacích a méně sofistikovaných zařízeních. Modernější dynama byla vyvinuta pro specifické účely, jako je například generování elektřiny na jízdních kolech.

Oba tyto typy zařízení byly důležité v historii elektrického inženýrství a mají svá vlastní místa ve výrobě a distribuci elektrické energie. V dnešní době jsou však alternátory obecně více rozšířené díky jejich schopnosti generovat střídavý proud, který se používá v širokém spektru moderních elektrických zařízení a sítí.