Voltaova článková baterie

První baterie byla vynalezena v 18. století a byla známá jako Voltaova článková baterie. Tuto baterii vytvořil italský fyzik Alessandro Volta v roce 1800. Jeho baterie byla základem pro vývoj moderních elektrických baterií.

Voltaova článková baterie byla složena z několika článků, které byly uspořádány vrstvami. Každý článek byl tvořen dvěma kovovými elektrodami (často zinkem a mědí) ponořenými do iontového elektrolytu, což byla látkou, která umožňovala tok elektrických nábojů mezi elektrodami.

Fungování této baterie bylo založeno na chemických reakcích mezi elektrodami a elektrolytem. Při těchto reakcích docházelo ke vzniku elektrického napětí mezi elektrodami. Elektrický proud mohl poté proudit mezi elektrodami, což umožňovalo napájení elektrických zařízení.

Voltaova článková baterie byla prvním zařízením schopným generovat trvalý elektrický proud. Tato baterie byla základem pro další vývoj elektrických baterií a elektrických zařízení a měla významný vliv na vývoj elektřiny a elektrochemie jako vědeckých oborů.