Studená fůze

Kdy bude vynalezena studená fúze, zatím není možné přesně předpovědět. Studená fúze je termín používaný pro proces, při kterém by se jaderná fúze, obvykle prováděná za extrémně vysokých teplot a tlaku, mohla dosáhnout při podstatně nižších teplotách, což by mohlo mít obrovský význam pro výrobu čisté a levné energie.

Několik vědců a výzkumných týmů se věnuje studiu studené fúze, ale dosažení spolehlivé a opakovatelné metody stále představuje výzvu. V minulosti byly nahlášeny kontroverzní výsledky a vědecké sporadicky významné objevy, ale žádný z nich zatím nevedl k praktickému využití studené fúze k výrobě energie.

Výzkum v oblasti jaderné fúze a studené fúze pokračuje, ale nemohu poskytnout informace o konkrétním datu, kdy by mohla být studená fúze úspěšně vynalezena a komercializována. Tato oblast výzkumu zůstává nadále velmi aktivní a neustále se vyvíjí, takže v budoucnu může být dosaženo významného pokroku.