Elektroměr

Elektroměr (také nazývaný elektřinoměr) je zařízení používané k měření spotřeby elektrické energie v domácnostech, průmyslových provozech a dalších místech. Hlavní funkcí elektroměru je sledovat a zaznamenávat množství elektrické energie, kterou spotřebitel využívá. Zde je popis základních funkcí elektroměru:

  1. Měření spotřeby: Nejzákladnější funkcí elektroměru je měřit elektrickou energii, kterou spotřebitel využívá. Měření se provádí v kilowatthodinách (kWh) a zaznamenává se do paměti elektroměru.
  2. Zobrazování spotřeby: Mnoho moderních elektroměrů je vybaveno digitálním displejem, který zobrazuje aktuální spotřebu elektrické energie. To umožňuje spotřebitelům sledovat svou spotřebu a případně upravovat své návyky pro úsporu energie.
  3. Historické údaje: Elektroměry často uchovávají historická data o spotřebě, například za posledních několik dní, týdnů nebo měsíců. Tato data mohou být užitečná pro analýzu spotřeby a rozpoznání trendů.
  4. Tarifní měření: Některé elektroměry jsou schopny rozlišovat mezi různými tarify a měřit spotřebu energie podle nich. To je často využíváno u domácností, které mají různé sazby pro různá období dne (špičkové a mimošpičkové tarify).
  5. Komunikace: Moderní elektroměry mohou být vybaveny komunikačními rozhraními, která umožňují vzdálenou komunikaci s dodavatelem energie. Tímto způsobem lze například automaticky odesílat stav spotřeby, což zjednodušuje fakturaci.
  6. Přetížení a zabezpečení: Elektroměry jsou navrženy tak, aby odolávaly přetížení nebo zásahy, které by mohly ovlivnit měření. Tím je zajištěno, že zaznamenané údaje budou přesné a spolehlivé.
  7. Měření parametrů: Některé pokročilé elektroměry mohou měřit další elektrické parametry, jako je například napětí, proud, frekvence a další. Tyto údaje mohou být užitečné pro diagnostiku stavu elektrického zařízení.
  8. Výstupy a rozhraní: Některé elektroměry mají výstupy nebo komunikační rozhraní, která umožňují připojení k dalšímu zařízení, například k počítači nebo automatizovanému systému pro monitorování a řízení spotřeby.

Celkově lze říci, že funkce elektroměru spočívají v přesném měření, zaznamenávání a prezentaci spotřeby elektrické energie, což je základním prvkem pro správu a účtování za elektřinu.