Vynález stejnosměrného proudu

Stejnosměrný proud (DC) nebyl objeven v jednom konkrétním okamžiku, ale jeho principy byly zkoumány a aplikovány po celá staletí. Přesto lze říct, že koncept stejnosměrného proudu začal být lépe chápán a využíván během 18. a 19. století. První náznaky porozumění elektrickým jevům pochází již z antických dob, kdy bylo zjištěno, že některé materiály, jako například …
Pokračovat ve čtení Vynález stejnosměrného proudu

Měření přetoků

Měření přetoku elektrické energie, tedy elektrického proudu, se provádí pomocí elektroměru. Existuje několik různých typů elektroměrů, které využívají různé principy k měření elektrického proudu. Zde jsou dva hlavní principy používané pro měření přetoku elektrické energie: Oba tyto principy se používají pro měření proudu v různých typech elektroměrů, jako jsou analogové elektroměry s otáčecím kotoučem, digitální …
Pokračovat ve čtení Měření přetoků

Elektroměr

Elektroměr (také nazývaný elektřinoměr) je zařízení používané k měření spotřeby elektrické energie v domácnostech, průmyslových provozech a dalších místech. Hlavní funkcí elektroměru je sledovat a zaznamenávat množství elektrické energie, kterou spotřebitel využívá. Zde je popis základních funkcí elektroměru: Celkově lze říci, že funkce elektroměru spočívají v přesném měření, zaznamenávání a prezentaci spotřeby elektrické energie, což …
Pokračovat ve čtení Elektroměr

Thomas Edison

Thomas Edison byl americký vynálezce a podnikatel, který měl významný vliv na rozvoj elektrického průmyslu a osvětlení. Je známý především pro svou práci na elektrických systémech a vynálezech, jako je žárovka a elektrický generátor. Jeho nejvýznamnějším vynálezem byla komerčně úspěšná žárovka, která se stala základním prvkem moderního osvětlení. Edison pracoval na vývoji žárovky po několik …
Pokračovat ve čtení Thomas Edison

Nikola Tesla ( 1856 – 1943 )

Nikola Tesla byl vynikající vědec, inženýr a vynálezce, který měl zásadní vliv na vývoj elektrických systémů a technologií. Tesla je známý svými příspěvky k vývoji střídavého proudu a jeho aplikacím. Mezi jeho nejvýznamnější příspěvky patří: Tesla měl mnoho dalších vynálezů a příspěvků, které měly vliv na moderní elektroniku, elektrotechniku a komunikační technologie. Jeho práce a …
Pokračovat ve čtení Nikola Tesla ( 1856 – 1943 )

Vynález střídavého proudu ( AC )

Vynález střídavého proudu je spojen s několika významnými osobnostmi v oblasti elektrotechniky a fyziky. Nejvýznamnější postavou je Nikola Tesla, který sehrál klíčovou roli ve vývoji a popularizaci střídavého proudu (AC) v elektroenergetice. Střídavý proud je druh elektrického proudu, ve kterém směr a amplituda proudu periodicky mění svou hodnotu. Tesla pracoval na konci 19. a na …
Pokračovat ve čtení Vynález střídavého proudu ( AC )