Měření přetoků

Měření přetoku elektrické energie, tedy elektrického proudu, se provádí pomocí elektroměru. Existuje několik různých typů elektroměrů, které využívají různé principy k měření elektrického proudu. Zde jsou dva hlavní principy používané pro měření přetoku elektrické energie:

  1. Elektromagnetický princip (indukční měření): Tento princip je založen na Faradayově zákonu elektromagnetické indukce. Indukční elektroměry vytvářejí magnetické pole kolem vodičů, kterými prochází elektrický proud. Tohle magnetické pole indukuje napětí ve spirální cívce umístěné kolem vodičů. Velikost indukovaného napětí je přímo úměrná proudu procházejícímu vodiči. Elektroměr tedy měří indukované napětí a na základě toho vypočítá průtok elektrického proudu.
  2. Hallův jev (Hallovský senzor): Tento princip využívá Hallův jev, který spočívá v tom, že když elektrický proud prochází vodičem umístěným v magnetickém poli kolmo k proudu, vzniká na straně vodiče napětí. Tohle napětí je nazýváno Hallovo napětí a je přímo úměrné proudu. Hallovské senzory jsou využívány ve speciálních aplikacích, jako jsou měření proudu v integrovaných obvodech nebo v místech, kde je obtížné umístit cívku kolem vodiče.

Oba tyto principy se používají pro měření proudu v různých typech elektroměrů, jako jsou analogové elektroměry s otáčecím kotoučem, digitální elektroměry, chytré elektroměry a další. Moderní elektroměry mohou být schopné měřit nejen proud, ale také další parametry jako napětí, faktor výkonu a další. Měřené údaje jsou poté využívány k fakturaci za spotřebovanou elektrickou energii.