Vynález stejnosměrného proudu

Stejnosměrný proud (DC) nebyl objeven v jednom konkrétním okamžiku, ale jeho principy byly zkoumány a aplikovány po celá staletí. Přesto lze říct, že koncept stejnosměrného proudu začal být lépe chápán a využíván během 18. a 19. století. První náznaky porozumění elektrickým jevům pochází již z antických dob, kdy bylo zjištěno, že některé materiály, jako například …
Pokračovat ve čtení Vynález stejnosměrného proudu

Měření přetoků

Měření přetoku elektrické energie, tedy elektrického proudu, se provádí pomocí elektroměru. Existuje několik různých typů elektroměrů, které využívají různé principy k měření elektrického proudu. Zde jsou dva hlavní principy používané pro měření přetoku elektrické energie: Oba tyto principy se používají pro měření proudu v různých typech elektroměrů, jako jsou analogové elektroměry s otáčecím kotoučem, digitální …
Pokračovat ve čtení Měření přetoků

Elektroměr

Elektroměr (také nazývaný elektřinoměr) je zařízení používané k měření spotřeby elektrické energie v domácnostech, průmyslových provozech a dalších místech. Hlavní funkcí elektroměru je sledovat a zaznamenávat množství elektrické energie, kterou spotřebitel využívá. Zde je popis základních funkcí elektroměru: Celkově lze říci, že funkce elektroměru spočívají v přesném měření, zaznamenávání a prezentaci spotřeby elektrické energie, což …
Pokračovat ve čtení Elektroměr

Thomas Edison

Thomas Edison byl americký vynálezce a podnikatel, který měl významný vliv na rozvoj elektrického průmyslu a osvětlení. Je známý především pro svou práci na elektrických systémech a vynálezech, jako je žárovka a elektrický generátor. Jeho nejvýznamnějším vynálezem byla komerčně úspěšná žárovka, která se stala základním prvkem moderního osvětlení. Edison pracoval na vývoji žárovky po několik …
Pokračovat ve čtení Thomas Edison

Nikola Tesla ( 1856 – 1943 )

Nikola Tesla byl vynikající vědec, inženýr a vynálezce, který měl zásadní vliv na vývoj elektrických systémů a technologií. Tesla je známý svými příspěvky k vývoji střídavého proudu a jeho aplikacím. Mezi jeho nejvýznamnější příspěvky patří: Tesla měl mnoho dalších vynálezů a příspěvků, které měly vliv na moderní elektroniku, elektrotechniku a komunikační technologie. Jeho práce a …
Pokračovat ve čtení Nikola Tesla ( 1856 – 1943 )

Vynález střídavého proudu ( AC )

Vynález střídavého proudu je spojen s několika významnými osobnostmi v oblasti elektrotechniky a fyziky. Nejvýznamnější postavou je Nikola Tesla, který sehrál klíčovou roli ve vývoji a popularizaci střídavého proudu (AC) v elektroenergetice. Střídavý proud je druh elektrického proudu, ve kterém směr a amplituda proudu periodicky mění svou hodnotu. Tesla pracoval na konci 19. a na …
Pokračovat ve čtení Vynález střídavého proudu ( AC )

Přečerpávací elektrárna

Přečerpávací elektrárna je zařízení, které využívá výškových rozdílů mezi dvěma nádržemi vodního toku k výrobě elektrické energie. Tento druh elektrárny využívá princip gravitačního potenciálu energie. Nejčastěji se nachází v horských oblastech a umožňuje energeticky využít vodu, která proudí z vyššího bodu do nižšího bodu. Principem přečerpávací elektrárny je, že když je dostatek elektrické energie v …
Pokračovat ve čtení Přečerpávací elektrárna

Skladování elektrické energie

Ve světle rostoucího zájmu o obnovitelné zdroje energie a snižování emisí skleníkových plynů se skladování elektrické energie stává stále důležitějším prvkem energetického systému. Jde o klíčovou technologii, která umožňuje efektivní využití kolísavé produkce z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární a větrná energie, a zároveň poskytuje stabilitu a spolehlivost energetického systému. Proč Je Skladování Elektrické Energie …
Pokračovat ve čtení Skladování elektrické energie

Přílivová elektrárna

V dnešní době, kdy hledáme udržitelné a čisté způsoby výroby elektřiny, se stále více soustředíme na využití obnovitelných zdrojů energie. Jedním z těchto zdrojů, který má značný potenciál, je energie přílivů. Přilivové elektrárny nabízejí inovativní řešení pro produkci elektřiny pomocí přílivů a odlivů oceánu. Jak tato technologie funguje a proč bychom měli věnovat větší pozornost …
Pokračovat ve čtení Přílivová elektrárna

Efektivita elektrické baterie

Efektivita elektrické baterie se obvykle vyjadřuje jako poměr mezi výstupní energií (elektrickou energií, kterou baterie dodává) a vstupní energií (energií, kterou baterie přijímá při nabíjení). Tento poměr může být vyjádřen jako procento nebo číselná hodnota. Efektivita baterie může být ovlivněna různými faktory, jako jsou chemické vlastnosti baterie, teplota okolí, rychlost nabíjení a vybíjení a stáří …
Pokračovat ve čtení Efektivita elektrické baterie